רשימת מוצרים > MACBOOKPRO 15
MBP/15/2.2Ghz/ 16GB/256GB/2015
MBP/15/2.2Ghz/16GB/ 256GB/CTO/2015
MBP/15/2.2Ghz/16GB/ 512GB/CTO/2017
MBP/15/2.5Ghz/ 16GB/512GB/ 2015
MBP/15/2.5Ghz/ 16GB/512GB/ CTO/2015
MBP/15/2.8Ghz/ 16GB/1TouchBar/ CTO/2016
MBP/15/2.9Ghz/qc/ i7/512GB/2017
MBP/15/Arabic/ 2.2Ghz/16GB/ 256GB/2017
MBP/15/TouchBar/ 2.2Ghz/6 core i7/ 256GB/2018
MBP/15/TouchBar/ 2.2Ghz/6/core/i7/ 1TB/TouchBar/ 32GBM/256GB/2018
MBP/15/TouchBar/ 2.6Ghz/6/core i7/ 512GB/2018
MBP/15/TouchBar/ 2.6Ghz/i7/256GB/2016
MBP/15/TouchBar/ 2.6Ghz/i7/256GB/ ARABIC/2017
MBP/15/TouchBar/ 2.6Ghz/qc/i7/256GB/2016
MBP/15/TouchBar/ 2.7Ghz/i7/16GB/ 512GB/2016
MBP/15/TouchBar/ 2.7Ghz/i7/16GB/ 512GB/2017
MBP/15/TouchBar/ 2.7Ghz/qc/i7/ 16GB/512GB/2016
MBP/15/TouchBar/ 2.8Ghz/qc/i7/ 256GB/2017
MBP/15/TouchBar/2.9Ghz/qc/ i7/16GB/512GB/ Radeon4GB/2017
MBP/15/TouchBar/ 2.9Ghz/qc/i7/ 512GB/2017