רשימת מוצרים > MACBOOKPRO 13
MBP/13/2.0Ghz/dc/ Intel/i5/256/2016
MBP/13/2.0Ghz/dc/ i5/256GB/2017
MBP/13/2.3Ghz/dc/ i5/128GB/2017
MBP/13/16GB/2.3Ghz/dc/ i5/128GB/2017
MBP/13/2.3Ghz/dc/ i5/16GB/256GB/2017
MBP/13/2.3Ghz/dc/ i5/256GB/2017
MBP/13/2.5Ghz/dc/ i7/16GB/256GB/2017
MBP/13/2.5Ghz/dc/ i7/16GB/512GB/2017
MBP/13/2.7Ghz/ 16GB/256GB/2016
MBP/13/3.1Ghz/ 16GB/256GB/2016
MBP/13/3.1Ghz/dc/ i7/16GB/256GB/ TouchBar/2017
MBP/13/3.1Ghz/dc/ i7/16GB/512GB/ TouchBar/2017
MBP/13/Retina/3.1Ghz/ i7/16G/1TB/ TouchBar/2016
MBP/13/TouchBar/ 16GB/i5/256GB/2018
MBP/13/TouchBar/ 16GB/i5/512GB/2018
MBP/13/TouchBar/2.3Ghz/ qc/i5/256GB/2018
MBP/13/TouchBar/2.3Ghz/ qc/i5/512GB/2018
MBP/13/TouchBar/ 2.7Ghz/16GB/i7/ 256GB/2018
MBP/13/TouchBar/ 2.7Ghz/16GB/i7/ 512GB/2018
MBP/13/TouchBar/ 2.9Ghz/dc/i5/ 256GB/2016
MBP/13/TouchBar/ 2.9Ghz/dc/i5/ 512GB/2016
MBP/13/TouchBar/ 2.9Ghz/i5/ 256GB/2016
MBP/13/TouchBar/ 2.9Ghz/i5/256GB/2017
MBP/13/TouchBar/ 2.9Ghz/i5/ 512GB/2017
MBP/13/TouchBar/3.1Ghz/dc/i5/512GB2017
MBP/13/TouchBar/ 3.1Ghz/dc/i5/ 256GB/2017
MBP/13/TouchBar/ 3.1Ghz/dc/ i5/512GB/2017
MBP/13/TouchBar/ 3.1Ghz/dc/ i5/16GB/256GB/2017
MBP/13/TouchBar/ 3.1Ghz/dc/i5/ 16GB/512GB/2017
MBP/13/TouchBar/ 3.1Ghz/i5/512GB/ Arabic/2017
MBP/13/TouchBar/ 3.3Ghz/dc/i7/ 256GB/16GB/2017
MBP/13/TouchBar/3.3Ghz/ dc/i7/512GB/ 16GB/2017
MBP/13/TouchBar/3.5Ghz/ dc/i7/16GB/256GB/2017
MBP/13/TouchBar/3.5Ghz/ dc/i7/16GB/ 512GB/2017