רשימת מוצרים > MACBOOKAIR 13
MBA/13/1.6Ghz/ i5/8GB/128GB/ HD/Graph/6000/2016
MBA/13/1.6Ghz/i5/ 8GB/256GB/HD/ Graph/6000/2016
MBA/13/1.6Ghz/ dual/i5/128GB/ 2018
MBA/13/1.6Ghz/ dual/i5/256GB/ 2018
MBA/13/1.8Ghz/dc/ i5/128GB/2017
MBA/13/1.8Ghz/dc/ i5/256GB/2017
MBA/13/1.8Ghz/dc/ i5/128GB/2017
MBA/13/1.8Ghz/dc/ i5/256GB/2017
MBA/13/2.2Ghz/i7/ 512GB/2017
MBA/13/2.2Ghz/i7/ 8GB/512GB/ HD/G6000/CTO/2016