רשימת מוצרים > MACBOOKAIR 11
MBA/11/1.6Ghz/ 4GB/128GB/ 2015
MBA/11/1.6Ghz/ 4GB/256GB /2015