רשימת מוצרים > MACBOOK 12
MB/12/1.2Ghz/dc/ Intel/Core/m3/ 256GB/2017
MB/12/1.2Ghz/dc/ Intel/m3/ 256GBEN/2018
MB/12/1.2Ghz/ dual/core/Intel/m3/ 256GB/2017
MB/12/1.2Ghz/ dual/core/Intel/m3/ 256GB/2017
MB/12/1.2Ghz/m5/ 8GB/512GB/2016
MB/12/1.3Ghz/dc/ Intel/Core/i5/ 512GB/2017
MB/12/1.3Ghz/ dual i5/512GB /2018
MB/12/1.4Ghz/d/ i5/512GB/ 16GB/2018
MB/12/1.2Ghz/ 8GB/512GB/ ENGLISH/2016